ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นไว้เพื่อให้บริการสำหรับโครงการวิจัยต่างๆ ที่ใช้และเลี้ยงดูแลสัตว์ในพื้นที่ของศูนย์สัตว์ทดลองฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ยกเว้นเครื่องมือพิเศษบางชนิด) ผู้ใช้บริการ สามารถแจ้งความจำนง ขอใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ ต่างๆ โดยกรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มขอใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ ยื่นที่ธุรการ ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ

เครื่องมือที่มีให้บริการ

1 เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง Mettler Toledo
Model: MS403
Max. 420 g.
d = 0.01 g.
ใช้เฉพาะการชั่งสาร น้ำหนักอวัยวะสัตว์ และน้ำหนักหนูไมซ์
Mettler Toledo
Model: MS1620S
Max. 1,620 g.
d = 0.01 g.
 
Sartorius
Model : BSA3202S-CW
Max. 3,200 g.
d = 0.01 g.
 
2 เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง OHAUS
Model : R21PE3
Max. 3,000 g.
d = 0.1 g.
 
Sartorius
Model: TE4101
Max. 4100 g.
d = 0.01 g.
 
3 เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับกระต่าย OHAUS
Model : R21PE6
Max. 6,000 g.
d = 0.2 g.
 
4 ตู้ปฏิบัติการชีวนีรภัย
(Biological Safety Cabinet Class 2)
Thermo
Model : MSC 1.2
 
5 เครื่องดมยาสลบด้วย Isoflurane   นักวิจัยสามารถเตรียม Isoflurane มาเอง
หรือ ใช้ของศูนย์ฯ ในอัตรา 50 บาท/มล.
6 เครื่องทำการุณยฆาตสัตว์ด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์   มีให้บริการเฉพาะในพื้นที่ ABSL1
 
ค่าก๊าซ
   หนูไมซ์ ตัวละ 10 บาท
   หนูแรท ตัวละ 20บาท
7 เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดความเร็วต่ำ Centurion Scientific
Model : K1015
สำหรับปั่นแยกซีรั่มในหลอดทดลองขนาด 1.5 ml.
8 อุปกรณ์ผ่าตัด    
9 ชุดกรงเมทตาโบลิคสำหรับหนูแรท สำหรับแยกเก็บปัสสาวะและอุจจาระของหนูแรท
มีให้บริการเพียง 2 ชุดๆละ 10กรง
10 ผ้าห่มไฟฟ้า    
11 เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลสำหรับสัตว์ทดลองขนาดเล็ก   มีให้บริการเฉพาะในพื้นที่ทดลองกระต่าย
ค่าบริการ 100 บาท/ภาพ
12 ปัตตาเลี่ยนสำหรับโกนขนสัตว์ทดลอง    
13 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพ OLYMPUS  
14 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา OLYMPUS