ข่าว

Generic placeholder image

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2560 ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

โครงการฝึกอบรมเทคนิคเชิงปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง ครั้งที่ 1

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาดูงาน บริษัท M-CLEA BIORESOURCE จำกัด

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าเยี่ยมสำรวจสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

กิจกรรม 5 ส. ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมประชุมและพบปะกับบุคลากรศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดูรายละเอียด »