ติดต่อเรา

โทรศัพท์-โทรสาร 043-203528    หมายเลขภายใน 42170, 44417-18    email : animal@kku.ac.th

แผนที่ศูนย์สัตว์ทดลองฯ