ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ในโอกาสครบรอบ30ปี วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

      เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 รองศาสตราจารย์สมบูรณ์ แสงมณีเดช ผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ในโอกาสครบรอบ30ปี และร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรมครั้งนี้