ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในสังกัด ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ประเทศญี่ปุ่น

      ขอแสดงความยินดีกับ สพ.ญ.อิทธิ์นรินทร์ มงคล บุคลากรในสังกัด ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับทุน Japanese Government (Monbukagakusho: MEXT) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Medical Sciences ณ Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น