โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานในสัตว์ทดลอง

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานในสัตว์ทดลอง วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 1อาคารศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ