พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2560 ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2560