โครงการฝึกอบรมเทคนิคเชิงปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง ครั้งที่ 1

      โครงการฝึกอบรมเทคนิคเชิงปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง ครั้งที่ 1 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ