นายปกรณ์เกียรติ ศรีวงษ์ดี พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง สังกัดศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลชมเชย รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี 2559

      นายปกรณ์เกียรติ ศรีวงษ์ดี พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง สังกัดศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลชมเชย รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี 2559 สำหรับพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น. ในงานประชุมวิชาการ “การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 5 และงานแสดงสินค้า ประจำปี พ.ศ.2559 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คอคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี จัดโดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

      

      

      Cr. ภาพข่าวโดยคุณภัทธิรา ดีนอก