โครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2559

      เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดโครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2559 โดยมีศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนักวิจัย ผู้ใช้สัตว์ทดลอง เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

      

      

      Cr. ภาพข่าวโดยคุณบุศรา แก้วสมุทร