ขั้นตอนการสั่งสัตว์และการขอใช้บริการเลี้ยงดูแลสัตว์