ลงทะเบียนเข้าร่วมWorkshopภาคบรรยาย

เรื่อง “Reproductive Engineering Techniques in Mice”

วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-12.00 น.

ภาคบรรยาย ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำนวนที่รับ 50 คน
จำนวนที่สมัคร 16 คน
หมดเขตรับสมัคร

หมดเขตรับสมัครวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

 

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์-โทรสาร 043-203528 หมายเลขภายใน 42170
      © 2015 - 2024 โดย ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น