ข่าว

Generic placeholder image

นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงและดูแลสัตว์ทดลอง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

การจัดอบรม เรื่อง จรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Ethical Principles for the Use and Care of Animals in Scientific Research) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

การตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล ที อี คิว (TEQ Award) 2560

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2560 ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

โครงการฝึกอบรมเทคนิคเชิงปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง ครั้งที่ 1

ดูรายละเอียด »