ข่าว

Generic placeholder image

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานในสัตว์ทดลอง

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรเกี่ยวกับจรรยาบรรณและเทคนิคการปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานการเลี้ยงสัตว์ติดเชื้อ

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

สัมมนาบุคลากร

ดูรายละเอียด »