ข่าว

Generic placeholder image

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในสังกัด ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ประเทศญี่ปุ่น

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

คกส.มข. เข้ารับโล่ห์และเกียรติบัตรเพื่อการรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Genetically modified mouse in the biomedical sciences: reproductive technology and usefulness as a disease model”

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานสัตว์ทดลอง ประจำปี 2562

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้อำนวยศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ ร่วมต้อนรับ Prof. Dr. Seiji Okada และ Senior Asst. Prof. Dr. Toru Takeo จากมหาวิทยาลัยคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดูรายละเอียด »