ข่าว

Generic placeholder image

ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้อนรับผู้เชียวชาญด้าน Veterinary Public Health Program, The Ohio State University, USA

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

ศูนย์สัตว์ทดลอง มข. จับมือ Kumamoto University ญี่ปุ่น ถ่ายทอดเทคนิคการเจริญพันธุ์ในสัตว์ทดลองขนาดเล็ก หวังยกระดับงานวิจัยที่ต้องใช้สัตว์ทดลองสู่ระดับสากล

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

คกส.มข. เข้ารับโล่ห์และเกียรติบัตรเพื่อการรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Genetically modified mouse in the biomedical sciences: reproductive technology and usefulness as a disease model”

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรม เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานสัตว์ทดลอง ประจำปี 2562

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้อำนวยศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ ร่วมต้อนรับ Prof. Dr. Seiji Okada และ Senior Asst. Prof. Dr. Toru Takeo จากมหาวิทยาลัยคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น

ดูรายละเอียด »