ข่าว

Generic placeholder image

นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รายวิชา 716 233 การจัดการสัตว์ทดลอง จำนวน 95 คน เข้าศึกษาดูงานและฝึกอบรมเทคนิคการปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง ในวันที่ 11,18,24 พฤศจิกายน 2559

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

รองคณบดีฝ่ายวิจัย และรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักวิจัย Professor Rong Xiang, Dean, School of Medicine, Nakai University Chaina เข้าเยี่ยมชมศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เข้าเยี่ยมชมศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

นายจรัส จุ่นหัวโทน นักวิทยาศาสตร์ในสังกัดศูนย์สัตว์ทดลองฯ ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล AFRIMS-TALAS ระดับชมเชยในการประชุม TALAS International Symposium and Workshop ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

อาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559

ดูรายละเอียด »

Generic placeholder image

นายปกรณ์เกียรติ ศรีวงษ์ดี พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง สังกัดศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลชมเชย รางวัล ที อี คิว (TEQ Award) ประจำปี 2559

ดูรายละเอียด »